SQ9MZ     ex SP9-3021
Henryk Ratajczak, Rybnik

Strona pobieżnie opisuje kilka z moich zainteresowań, przede wszystkim krótkofalarstwo.

innymi moimi hobby są świat tolkienowski, ornitologia oraz historia:

kolejne, użyteczne (dla mnie) adresy:
   pisz na sq9mz na serwerze sq9mz niekreska pl