powrót

Odnośniki do polskich serwisów ornitologicznych


Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  OTOP        Serwis PTAKI  Ptaki

Leszczyńska Grupa OTOP  Leszno       Komitet Ochrony Orłów  KOO     

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych  KULING      Ptaki północno-zachodniej Polski  CLANGA

Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej PTZ     Ptaki Podkarpacia (sporo zdjęć)  PODKARPACIE

Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne M-Ś TO    


Galerie zdjęć ptaków


Zdjęcia fotografów fińskich  Birdphoto.fi     

Zdjęcia w serwisie Pawła Wietechy   Ptaki     

Ptaki Szwecji  Birds.se


Serwisy przyrodnicze i fora dyskusyjne


Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  SALAMANDRA     

Forum Przyroda  PTAKI      Towarzystwo Przyrodnicze  BOCIAN